Tezos

Home » Tezos

Tezos är en blockkedjeplattform med en öppen källkod som är designad för att skapa och vara värd för decentraliserade applikationer (dApps) och tillgångar. Tezos är inte baserade på mining av Tez – i stället får innehavare en belöning för att de deltar i dess proof-of-stake konsensusmekanism, något som kallas för ’baking’.

Tezos ICO var en av de största ICO:erna i historien, eftersom den fick in 232 miljoner dollar 2018. Även om några juridiska frågor plågat projektet ha dessa lösts och Tezos ökar i popularitet på den globala kryptomarknaden. Kritiker hävdar dock att Tezos påminner för mycket om Ethereum för att riktigt slå igenom – men vi får väl bara vänta och se.

Vad är Tezos?

Tezos skapades som en kryptovaluta som tillåter alla som äger dess XTZ-token att rösta på eventuella framtida ändringar av reglerna för nätverket. När enighet uppnåtts för dessa regeländringar uppdaterar programvaran automatiskt reglerna över alla nätverksnoder. Detta ger i huvudsak kraften att styra Tezos framtid direkt i användarnas händer.

Att anta detta system ökar användarnöjdheten för nätverket. Det är en ny och unik idé som gjort att Tezos väckt stort intresse hos allmänheten och ett koncept som inte skådats i andra kryptonätverk.

Hur fungerar Tezos?

Även om Tezos erbjuder liknande funktioner som andra kryptovalutor, är sättet på vilket deras verksamhet fungerar väldigt annorlunda. Syftet med Tezos är som sagt att erbjuda en blockkedja där alla som äger Tezos har rätten att delegera sina coins för att rösta om förändringar för nätverket.

Tezos blockkedja kan delas upp i två delar: det så kallade nätverksskalet, som sköter transaktioner, administrativa uppgifter och rättar sig själv efter röster, och nätverksprotokollet, den del av koden som skickar förslag till skalet för granskning.

Tezos använder en variation av den klassiska proof-of-stake (PoS) konsensusmekanismen som kalls för liquid proof-of-stake (LPoS).

Kontroverser med Tezos

Tezos ICO var, som tidigare nämnt, en av de största ICO:erna i historien. Men efter dess framgång uppstod en tvist mellan Tezos ägare Johann Gevers och Arthur och Kathleen Breitman, ägarna till Tezos immateriella rättigheter.

Som ett resultat av denna tvist försenades lanseringen av själva plattformen på obestämd tid. I början av 2018 hade nätverket fortfarande inte lanserats, även om Kathleen Breitman tidigare föreslagit att lanseringen skulle komma inom några veckor efter en konferens vid UCLA i februari.

Denna försening var en av anledningarna till att Tezos hamnade inför juridiska problem. Så småningom inleddes en serie stämningar från investerare och Tez hävdades vara oregistrerade värdepapper. Men trots detta lanserades Tezos så småningom 2018 och har sedan dess hämtat sig från anklagelserna.

Tezos användningsområden

XTZ-kryptovalutan spelar en nyckelroll för att både underhålla och driva Tezos-nätverket och kan användas för att äga, spendera, skicka eller så kallad ”baking”.

Genom ägande och ”baking” av XTZ får användare möjlighet för att rösta på uppgraderingar av nätverket, där varje röst är proportionell mot mängden XTZ-kryptovaluta som blir ”baked”. Tezos belönar deltagare med XTZ baserat på hur många tokens som blir ”baked”.

Tezos blockkedja är också intressant för utvecklare som vill lansera decentraliserade applikationer, så kallade dApps.

Investerare kan också köpa XTZ och diversifiera sin investeringsportfölj med kryptovalutan om de tror att värdet kommer att öka. Tezos kan antingen köpas via en kryptobörs eller genom investering i certifikat via CFD-plattformar.

Än så länge används inte Tezos som valuta på crypto casinon, men saker och ting tyder på att det mycket möjligt skulle kunna göra det i framtiden.

Tezos pris

Det är ett flertal faktorer som påverkar Tezos pris, inklusive börsinflöden och utflöden, sentiment, teknisk och fundamental utveckling, nyheter och den allmänna ekonomin.

Priset på XTZ påverkas också av efterfrågan av de som använder nätverket. Men i slutändan bestäms priset vid varje tidpunkt av köps- och säljprocessen av miljontals deltagare världen över.

Tezos hade en riktig dålig start vid dess lansering 2018 då alla kryptovalutor föll kraftigt i värde. Det var först under januari 2020 som de började återhämta sig och då var en Tezos värd omkring 1,30 USD. Under november samma år låg värdet istället på 2,30–2,60, en ökning med cirka 100%.

Tezos framtid

Tezos har presterat bra under de senaste 12 månaderna, och mer än fördubblat sitt värde trots nedgångar. Men alla kryptovalutor är volatila tillgångar och priserna kan därför lika gärna gå ner såväl som upp.

Framtiden för Tezos är dock i skriven stund positiv. Tack vare det unika konceptet med nätverket tros allt fler få upp ögonen för både nätverket och kryptovalutan och därmed tyder mycket på att värdet även kommer stiga. Några kritiker menar dock att Tezos har för stora likheter med Ethereum för att det ska kunna slå igenom – men Tezos har något som Ethereum inte har: den demokratiska styrkraften.

Recent Comments

Inga kommentarer att visa.
Crypto casinon för dig som vill spela med kryptovalutor
© Copyright 2024 cryptocasinon.io
Powered by WordPress | Mercury Theme